Posts forśredniowieczne

Wielkie świętowanie 730 urodzin Rygi

Atrakcje, Europa - 17 lipca, 2012

Ryga zaprasza na obchody swoich 730 urodzin, między 17 a 19 sierpnia 2012! W programie średniowieczne i hanzeatyckie miasto na żywo, Prążkowane…

Continue Reading