Posts forpaspzort

Wykupiłeś zagraniczną wycieczkę – sprawdź ważność paszportu

Polska, Porady - 24 kwietnia, 2012

Jeśli dokument podróży utraci ważność lub jest ona zbyt krótka, nie wyjedziemy za granicę. W ubiegłym roku ponad 150 osób cofnięto z…

Continue Reading