Posts forInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Samoloty mogą już lądować w Modlinie

Polska, Transport - 6 czerwca, 2012

Droga startowa uzyskała pozytywną ocenę Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, a Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie części lotniczej…

Continue Reading